För ett år sedan låg balansmåttet mellan positivt och negativt över hur regeringen ”klarar sitt uppdrag” på -19 i Infostats undersökning. I år har måttet förbättrats för regeringen till -12. Bland de egna väljarna (M, KD, SD och L) har måttet förbättrats från 25 till 47. Bland oppositionens väljare (S, V, C och MP) har måttet förbättrats från -59 till -53.

Infostat skriver i sin analys: ”tecknen på ett stämningsskifte har hållit i sig under flera månader och man kan nu tala om att opinionsvinden har skiftat”.

Samtidigt blir väljarna mer positiva till samhällsutvecklingen. Balansmåttet för hur väljarna anser att Sverige har utvecklats det senaste året ökade från februari till mars för alla väljarna från -54 till -48. För regeringens väljare ökade måttet från -36 till -22 och för oppositionen från -67 till -65.