De två avdelningarna som blir kvar är Försäljning och marknad som leds av Joakim Bohman, senast försäljningschef och Strategy and technology, som leds av Peter Muld, tidigare digital strategichef.

Marknadsdirektören Josefin Lundmark utser Ica till chef för varumärke och marknad.

Dagens Opinion söker mer info