Utredningen ska läggas fram till it- och energiminister Anna-Karin Hatt (c) 16 december. Per Kågeson har ersatts Håkan Jansson från Trafikverket.

– Jag lämnade utredningen för två veckor sedan och är entledigad, säger Per Kågeson.

Varför slutade du?
– Det är för mycket önsketänkande om snabb utveckling av fossiloberoende. Jag hade ett annat förslag om drivmedel än det utredaren ville lägga fram. Och utredaren ville gå fram med ett förslag som står i tvist med EUs statsregler. Jag fick inget gehör för mina åsikter och fann det inte meningsfullt att stanna kvar.
 
Har regeringen satt tryck på utredningen?
– Nej. Det kan jag absolut inte säga. Det handlar om en konflikt mellan Thomas som utredare och mig som huvudsekreterare.
 
Hur tror du utredningen påverkas av att du slutar?
– Det underlättar inte för en utredning om huvudsekreteraren slutar.

Är en fossilboereonde fordonsflotta möjlig?
Det är fullt tänkbart. Men inte till 2030.