Regeringen utser Karin Tegmark Wisell till ny generaldirektör för FHM får 2 november. Hon är idag avdelningschef på FHM.

Hon berättar på en presskonferens att en ”jämlik hälsa” kommer att prioriteras i arbetet framöver.

Hon ersätter då Johan Carlsson, vars förordnande hade förlängts till 28 februari 2022.