Bland samhällsinstitutionerna har polisen högst och medierna lägst förtroende bland boende i utsatta områden. Få har kontakt med politiker, men informerade om hur de ska agera i händelse av corona har de boende i utsatta områden koll på.  Det visar en undersökning från The Global Village genomförd av Novus.

Undersökningen visar att 64 procent har förtroende för polisen. Tvåa kommer skolan med 54 procent och trea kommer rättsväsendet (51 procent).  Förtroendet är lägre för regeringen (47)  och i botten ligger medierna (40).

Utöver det tycker 53 procent att polisens arbete i et egna bostadsområdet har haft en bra utveckling. Detta kan jämföras med allmänheten i stort där siffran ligger på 24 procent. Även arbetet med affärer & butiker i området går åt rätt håll, tycker en majoritet. Bara en fjärdedel anser att utvecklingen är bra vad gäller kriminalitet och möjligheten att få en bostad.

64 procent i utsatta områden instämmer i påståendet att avståndet till politiker är för långt.

26 procent känner en politiker, jämfört med 45 procent hos allmänheten. 32 procent känner en vd jämfört med 61 procent för allmänheten. Likväl, eller kanske just därför, kan 41 procent i utsatta områden tänka sig att starta företag jämfört med 25 procent av allmänheten.

Det har diskuterats en del huruvida personer i utsatta områden har haft information om coronaviruset. Undersökningen visar att 89 procent säger att de vet vad de ska göra om de får corona-viruset, stanna hemma, ringa 11313 eller 1177. Det kan jämföras med 94 procent för allmänheten. Däremot har 32 procent i utsatta områden undvikit att träffa äldre jämfört med 68 procent av allmänheten. Personer i utsatta områden har nästan lika stort förtroende för civilsamhället, till exempel moskéer och kyrkor, som för regeringen, drygt 40 procent. Medan drygt 60 procent av allmänheten har stort förtroende för regeringen.