Erik af Klint, som säger sig vara ättling till Hilma af Klint brorson, berättar att han misstänkte att allt inte stod rätt till då ett verk av konstnären Hilma af Klint såldes som NFT.

–  Jag pratade med min syster (Ulrika), som då var ordförande. Hon hade inte sett något avtal och visste inte vad som var på gång.

Efter en del bråk i styrelsen, avgick tre ledamöter.

– Då blev styrelsen fåtalig och kunde inte agera. Då måste jag gå in när Tate (brittiskt galleri) inte kunde få ut sina tavlor (för en utställning) var det bara att hoppa in så att allt kunde rulla, säger Erik af Klint och berättar vidare:

– När jag kliver in (i styrelsen) lyfts all sekretess och då kunde jag se vad som hade hänt och nu har jag skickat in en polisanmälan. Det är inte så roligt att folk som har låtsats att stötta henne (Hilma af Klint) i stället har utnyttjat henne på ett mycket utstuderat sätt. Hur mycket det handlar om och vem som får skulden får polisen och Ekobrottsmyndigheten avgöra. Men det ser inte bra ut.

Erik af Klint anser att det rör sig om bedrägeri och trolöshet mot huvudman. Han pekar särskilt ut en aktör.

–  Man har inte har agerat för stiftelsens bästa genom att föra över materiella och immateriella tillgångar till bokförlaget Stolpe. Det verkar ha skett ganska utstuderat.

Förlaget ingår i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. En av de polisanmälda är stiftelsens vd Kurt Almkvist som även sitter i styrelsen för bokförlaget Stolpe. De andra anmälda ledamöterna är författaren och framtidsgurun Kjell A. Nordström, Nordstjernans tidigare vd Tomas Billing, Moderna Museets tidigare chef, konstkritikern Daniel Birnbaum samt konsthistoriken och konstnären Ulf Wagner.

Det ska dock ha varit en av stiftelsens anställda som har skrivit på de ofördelaktiga avtalen som Erik af Klint åberopar.

–  Det finns ett antal avtal med Stolpe och alla har inte signerats av styrelseledamöterna utan en anställd som inte hade teckningsrätt. Och avtalen är förändrade efter styrelsebesluten, de har vidgats. Det sista avtalet är inte ens upptaget till diskussion i styrelsen.

Är den anställda i fråga avskedad?
– Nej, det är en komplicerad situation.

Bedrägerimisstankarna handlar om rätten att använda verken.

–  I ett av avtalen står det (användningsrätten) på tio år och utan intäkter till stiftelsen. Men det är inte så att Hilma är rik. Hon har värdefulla alster, men är ganska fattig. Hon har själv inga pengar. Hon behöver sina inkomster. Hon kan inte ge bort dem.

 Dagens Opinion har försökt få tag på flera av de berörda personerna för mer info