Bokslutsåret var nio månader långt, från 1 september 2011 till 31 maj 2012.
Under perioden presterade byrån ett rörelseresultat på 389 000 kronor. Bolaget redovisade en anställd i bolaget som kostade 251 000 kronor, exklusive sociala kostnader. Efter bokslutsdispositioner och skatt hamnade vinsten på 184 000 kronor.