SVT Agenda har tagit del av förslagen om hur LAS ska förändras, efter en uppgörelse bland regeringen med Centerpartiet och Liberalerna. Här är förslagen till lagen som ska träda i kraft 1 juli 2022.

Enligt SVT Agenda är förslagen följande:

*  Kompetensutveckling skrivs in i lag.

* Enklare och mindre kostsamt för arbetsgivare att säga upp personliga skäl.

* Undantagen i turordningsreglerna utökas från två till fem för alla företag.

* Arbetsgivaren väljer vem som ska gå vid arbetsbrist mellan de som jobbat lika länge.

* Turordningskretsar får inte längre slås ihop.

* Rätt till förtur vid anställning efter nio månader i stället för tolv månader för visstidsanställda.