Centerpartiet har tilldelats ordförandeskapet i trafikutskottet. Rollen går till Ulrika Heie, som även till partiets talesperson i infrastrukturfrågor.

Vice ordförande i näringsutskottet blir den nyligen inröstade ledamoten Elisabeth Thand Ringqvist. Hon blir även näringspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Centerpartiets talespersoner
Martin Ådahl, ekonomiskpolitisk talesperson
Helena Lindahl, skattepolitisk talesperson
Elisabeth Thand Ringqvist, näringspolitisk talesperson
Jonny Cato, arbetsmarknads- och migrationspolitisk talesperson
Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson
Ulrika Heie, infrastrukturpolitisk talesperson
Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson
Stina Larsson, miljöpolitisk talesperson
Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson
Mikael Larsson, försvarspolitisk talesperson
Anna Lasses, biståndspolitisk talesperson
Niels Paarup-Peterson, talesperson för cybersäkerhet och digitalisering
Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson
Christofer Bergenblock, talesperson för omsorgs- och funktionshinderspolitik
Martina Johansson, socialförsäkringspolitisk talesperson
Helena Vilhelmsson, jämställdhetspolitisk talesperson
Alireza Akhondi, bostadspolitisk talesperson
Catarina Deremar, kulturpolitisk talesperson
Anne-li Sjölund, Idrottspolitisk talesperson
Muharrem Demirok, utbildningspolitisk talesperson
Anders Ådahl,  talesperson för forskning och högre utbildning
Malin Björk, talesperson i konstitutionella frågor
Ulrika Liljeberg, rättspolitisk talesperson