Efter flera avhopp, har Centerpartiet utsett nya talespersoner och gruppledare för riksdagen.

Klart är att Anders W Jonsson fortsätter som gruppledare, med Ulrika Heie som fortsatt vice gruppledare. Anders W Jonsson har tidigare sagt att han inte skulle ställa upp till omval, i vart fall inte vad gäller posten som första vice partiordförande.

Daniel Bäckström på Värmlandsbänken som i dag är försvarspolitisk talesperson får även rollen som landsbygdspolitisk talesperson. Han tänker ta den i Värmland känsliga frågan om rovdjur som till exempel varg.

”Centerpartiet har under många decennier arbetat hårt för att skapa bättre förutsättningar för människor och företag som bor och verkar i våra landsbygdsområden – det arbetet ser jag fram emot att fortsätta. För ett hållbart jordbruk och en stark svensk livsmedelsproduktion. För mer rättvisa regler gällande företagande och strandskydd, tillsammans med en stärkt äganderätt och en hållbar rovdjursförvaltning. Och inte minst genom välfungerande infrastruktur, så att det satsas ordentligt på utbyggt bredband, bättre vägunderlag och ett pålitligt transportsystem som binder ihop hela Sverige”, programförklarar Daniel Bäckström.

Alireza Akhondi blir arbetsmarknadspolitisk talesperson efter Martin Ådahl som blir ekonomisk-politisk talesperson efter Emil Källberg som har gått till näringslivet.

Sjuksköterskan Sofia Nilsson blir talesperson i frågor om omsorg och psykisk hälsa.

Catarina Deremar blir kulturpolitisk talesperson.

”Kultur, idrott och kreativa näringar är oerhört viktiga för ett öppet, demokratiskt och välmående samhälle. Det finns många dimensioner – allt från folkbildning, film, teater och körsång till public service. Listan kan göras lång. Oavsett om du bor på landsbygden eller i storstaden så är kulturen en förutsättning för att människor ska mötas och hitta ett sammanhang”, kommenterar hon.