Nytt för året är att valberedningen enbart nominerar nio personer till styrelsen, vilket är två personer mindre än föregående år. Den främsta anledningen är stor rotation bland ledamöterna, eftersom många hoppat av och nya tillkommer.
 
Hanna Wagenius är 22 år och studerar juridik i Uppsala. Vidare föreslås till styrelsen:
 
1:e vice ordförande: Ingrid Lundqvist (nyval)

2:e vice ordförande: Karin Fälldin (nyval)

3:e vice ordförande: Anders Dahlberg (nyval)

Ledamot: Tobias Gillberg (nyval)

Ledamot: Diana Van (nyval)

Ledamot: Lina Eriksson (nyval)

Ledamot: Ida Jansson (nyval)

Ledamot: Algot Thorin (nyval)