För ett par månader sedan gick Ewa Björling ut med ett tungt löfte: att exporten ska fördubblas över nästa fem år.Och det är då inte den traditionella industrin hon tänker på:
 

– Jag tror på att bredda exporten, bland annat genom småföretagen. Tillväxten kommer också genom nya sektorer som livsmedel, dataspel och kreativa näringar som film, underhållning och upplevelseindustri.
 

Ewa Björling pekar också ut läkemedelsteknik och miljöteknik som sektorer som ska hjälpa till att klara målet.
 

Tjänstesektorn – har vi bara Securitas där?

– Vi är väldigt bra på tjänsteexport och kombination av tjänster och produkter.
 

Så vad är det viktigaste du har åstadkommit som handelsminister?

– EUs frihandelsavtal med Sydkorea. EU-patentet som gör det lättare att ta patent i Europa.
 

Men vilka förbättringar har du åstadkommit för svenska exportföretag?
 

– Vi var snabba med att utöka garantin för exportkreditnämnden under finanskrisen.
 

Hur går försäljningen av Jas-planet?

 

– Jag ser en ljus framtid för Jas. Flera länder är intresserade och vi har ändå haft en god försäljning.
 

Hur ser du på valrörelsen?


– Jag är jättesugen.
 

Någon liten valturné à la Beatrice Ask?

 

– Ja, jag ska resa i norra Sverige, till Luleå, Umeå och Östersund där släkten finns men också till Malmö, Göteborg och Stockholm.

Vilka frågor tre blir viktigast i valrörelsen?

 

– Jobben, välfärden och skolan.

Vem vinner valet?

 

– Den som har bäst förslag framtiden. Och den som jobbar hårdast och har roligast.