Andreas Linderyd har bakgrund som kommunikationskonsult och ledarskribent på Dagens Industri och Östgöta Correspondenten. Idag forskar han vid Handelshögskolan vid Åbo universitet, samt skriver krönikor i tidningen Dagen.
– Jag har arbetat mycket med civilsamhälle och välfärdspolitik och kommer att börja i den sektorn. Sedan får framtiden visa hur arbetet fortlöper. Tanken är att vi ska bli fler och att vi drar till oss folk med olika kompetens.

Anderas LInderyd, som skriver sin avhandling om varumärkesarbete och etik, ska fortsätta forska parallellt med konsultrollen och kommer därför att syssla mycket med brandingfrågor.
– Det känns väldigt kul att de tycker om och förstår att de här frågorna är komplexa. Att jag fortsätter att forska är dessutom en av de stora poängerna. Hat Persson jobbar mycket trendanalys och jag kan därför dra nytta av de olika nätverken jag ingår i.

Andreas Linderyd tillträder sin tjänst under sommaren.