Chef för Center mot våldsbejakande extremism blir Jonas Trolle. Han är idag poliskommissarie och biträdande lokalpolisområdeschef på Södermalm i Stockholm. Han tillträder 1 september.
 
Center mot våldsbejakande extremism ligger under Brottsförebyggande rådet, Brå och har som syfte att ”stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism”, vilket bland annat innebär samordning mellan myndigheter och ansvar för stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som hanterar förebyggande av våldsbejakande extremism.