Det är Anna Nergårdh som blir ny senior rådgivare hos Rud Pedersen och därmed stärker byråns erbjudande inom hälso- och sjukvård.
Hon har jobbat som chefsläkare, biträdande landstingsdirektör i Stockholm och statlig utredare, senast för utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård.

”Vi befäster ytterligare vår ställning på marknaden som den byrå som bäst kan hjälpa uppdragsgivarna att förstå och navigera i komplexa välfärdsfrågor”, kommenterar Kristina Lindahl von Sydow, managing partner för Rud Pedersen i Sverige.