Det är Tobias Nässén som ansluter till Hallvarsson & Halvarsson.

”Life Science är ett prioriterat område, där vi redan nu ligger långt framme och har expertis och långa kundrelationer. Kundernas utmaningar är komplexa och kräver djup förståelse av det regulatoriska, politiska och kommunikativa ekosystemet. Det finns behov av att läsa och navigera i både nationell och regional politik. Eftersom politiken till stor del avgör affärsförutsättningar för bolag inom sektorn krävs förståelse och erfarenhet”, kommenterar Anna Grönlund Krantz, vd för Hallvarsson & Halvarsson.