Valet föll på Rebecka Forsberg och Leon Mc Manus, som utmanades av Erik Wahlström. Valet innebär sannolikt att Grön Ungdom tar ett kliv till vänster.

”Partiet har lagt för mycket fokus på att nå ut till välbeställda medelsålders-Svenssons. Miljöpartiet måste börja prioritera de unga igen, det behövs föryngring”, kommentar Rebecka Forsberg.

Leon Mc Manus har innan språkrörsvalet i tidningen Syre skrivit:

”Alltför länge har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fått lajva progressiva – Miljöpartiet har inte varit tillräckligt tydliga med vilka det är som alltid stått upp för den progressiva politiken”.