Greenpeace Norden har tillsammans med techföretaget Arilyn lanserat en ar-app för Android och Ios där användarna får möjlighet att kliva in i en virtuell skog.

– Förhoppningsvis bidrar vi med att påminna människor om att skogarna inte bara är vackra utan också avgörande pusselbitar för vår tids ödesfrågor, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace Sverige och lägger till:

– Vi behöver bli fler som står upp för Sveriges skogar. Endast 5 procent av våra skogar har ett långsiktigt skydd men för bromsa förlusten av biologisk mångfald och uppfylla våra åtaganden i och med FNs konvention om biologisk mångfald måste åtminstone 17 procent av skogen skyddas. Med denna undermåliga skyddsnivån är situation i den svenska skogen akut, vi hoppas genom detta samarbete att vi gemensamt kan ge Sveriges sista skogar det skydd den behöver.

Det är första gången Greenpeace testar formatet ar.

– Det är enkelt att bli överröstad på den digitala arenan och vi tror att augmented reality och appen säger mycket mer till användarna och tillåter dem ta in mycket mer intryck. Förhoppningsvis kan formatet leda till att fler vågar hänga på vårt arbete.

Går det att säga att Greenpeace håller på att digitalisera sig?

– Det är klart att sociala medier och andra verktyg hjälper oss att slåss för en hållbar värld och uppmärksamma frågor. Det går inte att komma ifrån.

Hur ser ni på augmented reality som verktyg för opinionsbildning?

– Det är svårt att säga eftersom vi inte testat det tidigare men förhoppningen är att det leder till en folkrörelse för skogen. Människan behöver skogen, vi måste skydda det skyddar oss, och just nu behöver Sveriges sista skogar oss. Förhoppningsvis kan formatet leda till att fler vill vara med och skydda oersättlig skog.

Hur mycket pengar har ni lagt på appen?
– Vi betalade Arilyn för appen men för fler detaljer om vårt samarbete måste du fråga dem om. Det är inte någon hemlighet från vår sida, men företaget kanske inte vill offentliggöra mer detaljer.