Det är kulturjournalisten Johan Hilton som blir GPs nya kulturchef med start 2023.

”Min företrädare Björn Werner har varit väldigt bra på att etablera GP Kultur som en röst i den nationella och mestadels digitala offentligheten. Det är något som jag absolut vill förvalta. Men också utforska det spänningsfält som uppstår mellan det som sker på riksnivå och den verkligt lokala kulturjournalistiken”, programförklarar Johan Hilton.