Folkpartiet vill också:
• inte tillåta fler elcertifikat, som "snedvrider" marknaden.
• mer forskning om fjärde generationens kärnkraft.
• kräva att Energikommissionen begär att Energimyndigheten kartlägger "klimatriskerna med tappad baskraft".
– Att de fyra kärnkraftverken som ska stängas ner, att det skulle bero på marknaden är bara trams. Det är riksdagsbeslut på subventioner och effektskatt som ligger bakom. Det är trams, trams, trams, säger Jan Björklund.
 
Effektskatten ger varje år 5 miljarder kronor.
 
– Vi ska redovisa hur den ska avskaffas i vår budgetmotion i höst. Men skatteuppbörden ska tas ut på energi och klimatområdet, men utformas neutralt för alla energislag. Nu är den utformad för att straffa kärnkraften.
 
Hur eniga är ni inom alliansen kring detta?
– Jag hoppas vi ska få en bred enighet inom Alliansen, men också med den tillväxtvänliga delen inom Socialdemokraterna, LO och den delen.
 
Skulle det vara så farligt att importera lite el från finska kärnkraftverk?
Det blir höjden av hyckleri att vi ska stänga ner kärnkraften för att istället importera finsk. Men det är där det hamnar om några år.