Omsättningen landade på 2,9 miljoner kronor jämfört med 4, 1 miljoner kronor året dessförinnan. Då var föregående bokslutsår 4 månader, motsvarande 33 procent längre. Räknat per månad höll alltså bolaget omsättningsnivån under bokslutsåret 2010.
Rörelseresultatet hamnade på 2,7 miljoner kronor jämfört med 4,0 miljoner kronor. Personalkostnaden ligger på blygsamma 16 000 kronor. Någon lön har Göran Persson inte betalat ut. Däremot har Baven AB tagit ut drygt 100 000 kronor av vinstmedlen som uppgår till drygt 4 miljoner kronor.
I bolaget finns även värdepapper värda 7,1 miljoner kronor, varav närmare 7 miljoner rör 713 333 aktier i Scandinavian Biogas Fuels International medan resten ligger i Digital TV Partner Europe.
Baven AB ”bedriver konsultverksamhet inom informations och organisationsfrågorm författarskap samt äger och förvaltar värdepapper”.
Göran Persson anlitas främst som konsult av pr-byrån JKL. Bokslutet i Baven ger därför en bild över hur mycket den förre statsministern fakturerar JKL per månad. Uppskattningsvis ligger beloppet på 150 000–200 000 kronor per månad.