Mediebyråbranschtidningen Dagens Media fortsätter att gå back även under 2018.

Omsättningen för Dagens Media minskade med 17 procent till 12 miljoner kronor under 2018. Annonsmarknaden beskrivs i bokslutet som ”utmanande”.

Antalet anställda minskade från sju till fem, personalkostnaden pressade ned 38 procent till 4,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades dock med 25 procent, från en rörelseförlust på -2,8 till en förlust på -2,1 miljoner kronor.

Under år 2018 köpte Bonniers Dagens Media som nu inlemmas med den förra konkurrenten Resumé inom Bonnier Business Media under ledning av Dagens Industris chefredaktör Peter Fellman.