Först om en halvtimme ska utredaren Gudmund Toijer presentera sin utredning om en förändrad LAS-lagstiftning. Men redan är tunga fackliga organisationer och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s) ute och sågar utredningen.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark slår i både Dagens Nyheter såväl som hos TT fast att Gudmund Toijer inte har levererat enligt utredningens direktiv, som var:

  • ”utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”.
  • ”utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga”.
  • ”utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls, och överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor”.

”Jag kan konstatera att den inte lever upp till kravet på att balans mellan parterna ska upprätthållas”, Eva Nordmark till Dagens Nyheter, och vidare:

”Det är en kraftig slagsida till arbetsgivarens fördel”.

 

TCO är starkt kritiska till LAS-utredningen som överlämnas till regeringen idag. Godtyckliga uppsägningar, försämrad arbetsmiljö och ökad otrygghet är några av konsekvenserna som skulle uppstå om utredningens förslag blir verklighet. TCO ser det som otänkbart att regeringen skulle kunna gå vidare med utredningens förslag.

TCO, där Eva Nordmark senast jobbade som ordförande, är inne på samma linje.

”Utredningens förslag skulle kraftigt snedvrida balansen på arbetsmarknaden till arbetstagarnas nackdel. Anställningsskyddet för den enskilde skulle försvagas och godtyckliga uppsägningar skulle bli vardag”, kommenterar Therese Svanström, ordförande i TCO.

”Utredningen innehåller flera förslag som skulle försämra tryggheten för löntagarna. Det blir lättare för arbetsgivarna att välja och vraka mellan de anställda vid uppsägningar, och det blir svårare för anställda att få sin uppsägning ogiltigförklarad”, skriver IF Metall i ett utskick.

Efter presskonferensen kommer både Saco och Svenskt Näringsliv in med sina synpunkter. Båda är överens om att förslaget från regeringens utredare inte håller måttet.

”Förslagen innebär att anställningstryggheten försämras för alla. Anställda i företag upp till 15 personer kommer i det närmaste att stå helt utan. Samtidigt är förslagen om kompetensutveckling ett korthus som faller lätt när man petar på det. Akademiker kommer knappast få ökad kompetensutveckling”, kommenterar Sacos ordförande Göran Arrius.

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl är positiv till de förändrade turordningsreglerna. Men gillar inte delen om kompetensutveckling:

”Ett av de sämre förslagen är den krångliga och tvistedrivande delen om kompetensutveckling. Det är ett förslag som inte kommer att leda till ökad kompetens utan snarare öka kostnaderna för företagen och ytterst motverka jobbskapande”, kommenterar Mattias Dahl, och vidare:

”Vi är övertygade om att parterna kan komma överens om betydligt bättre regler för morgondagens arbetsmarknad”.

Tjänstemännens arbetsgivarorganisation Almega är inne på samma linje som moderorganisationen Svenskt Näringsliv.

 

Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega

Regeringens utredning har lagt fram sina förslag på hur lagen om anställningsskydd (LAS) ska kunna förändras. Uppdraget till utredningen innefattade fyra deluppdrag rörande turordningsregler, kompetensutveckling, kostnader för mindre företag vid uppsägningar samt anställningsskydd för personal med olika anställningsvillkor.  Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega, anser att utredningen ”på det stora hela är bra”.

Men:

”Vi vet av erfarenhet att de regler som parterna har utformat blir bättre än lagstiftning. Min förhoppning är fortfarande att vi ska nå en överenskommelse med facken”.