Redan i morse släppte Folkpartiet sitt förslag på höjda skatter på konstgödsel. Skatter som regeringen tidigare har avskaffat. Ett beslut som Jan Björlund nu beskriver som ”olyckligt”. Folkpartiet föreslår att en ny skatt införs, ”med sikte på att minska användningen av kadmium i jordbruket”. Detta inte minst med tanke på övergödningen i Östersjön.
Jan Björklund slår också ett slag för lägre ungdomslöner inom kommuner och landsting.
”Kommunerna är Sveriges största arbetsgivare. Genom att gå före och teckna ungdomsavtal, med lägre lön, kan fler unga få jobb inom kommuner och landsting”, säger han.
Konkret ska ungdomslönerna gälla upp till 23 år och lönen ligga på 75 procent av lägsta lönen.
Detta ska Folkpartiet jobba för att införa i landets 100 största kommuner.
Till det lägger Folkpartiet ett förslag på kortare yrkeskurser för elever som är på väg att hoppa av gymnasiet.
”Sveriges kombination av stora krav på teoretiska studier i gymnasieskolan och höga ingångslöner innebär att många unga ställts utanför arbetsmarknaden”, resonerar Jan Björklund.
De korta kurserna är tänkta för skoltrötta elever och ett alternativ till lärlingskurser som är ”mycket krävande med långa dagar och få eller inga studiekamrater och löser inte problemen för skoltrötta elever, som riskerar att lämna gymnasiet”, enligt Jan Björklund.
Målet för utbildningen är att ”eleverna efter ett till två års yrkeskurser ska kunna få ett yrkesbevis”.