Det är framförallt kunskaperna i matte som regeringen vill lyfta.
2,6 miljarder ska läggas på detta under 2012-2015.
Av detta går 1,3 miljarder till att göra lärarna till bättre mattelärare, inte minst till lärare som saknar utbildning.
1,25 miljarder läggs på utökad matematikundervisning i grundskolan med start år 2013.
Resterande 50 miljoner kronor läggs på att lära elever på lågstadiet läsa, skriva och räkna.