Regeringen utsåg i dag John Hassler till ny ordförande i Finanspolitiska rådet. John Hassler har tidigare varit vice ordförande i rådet och tar över efter Lars Jonung, som väljer att lämna ordförandeskapet ett år i förtid.
 
– Jag kom in i ett kritiskt skede när det behövdes en ordförande som kunde ta över direkt. Det har varit stimulerande, men nu känner jag att jag gjort mitt. Jag har gjort min värnplikt och eftersom vi fått en vice ordförande som vill och kan ta över så känner jag att det är lämpligt att sluta nu, säger Lars Jonung.
 
Lars Jonung har varit medlem av Finanspolitiska rådet i totalt tre år, varav de senaste två åren som ordförande.
 
– Jag känner att Finanspolitiska rådet nu är väl etablerad och har en stark position i opinionsbildningen, fortsätter han.
 
Lars Jonung ska nu fokusera mer på sina ”andra uppgifter”.
 
– Jag ska revidera en lärobok som jag är medförfattare till. Och så arbetar jag som seniorprofessor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med nya forskningsprojekt.
 
Vice ordförande blir Eva Lindström, som varit ledamot i Finanspolitiska rådet sedan 2011. Samtidigt kliver Oskar Norström Skans in som ny ledamot i rådet.