Facken inom industrin, IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, GS och livs industrin är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal om ”innehållet är det rätta”.

Beskedet kommer som svar på en skiss som skiss de opartiska ordförandena (Opo) lämnat till parterna på måndagen. Dock ligger kravet på 3 procent från 1 april fast. Facken inom industrins avtalskrav är ett ettårigt avtal. Opo skissar på ett 29 månaders avtal.

Industrifacken kan tänka sig att förhandla vidare om:

* löneökningarna är ”de rätta”.
* det finns med ytterligare avsättningar till arbetstidsförkortning-deltidspension/flexpension.
* det finns kraven på låglönesatsningar och vab-utfyllnad finns med.
* perioden 1 april till 31 oktober 2020 kompenseras.

I vågskålen ligger också att industrifacken anser att ”arbetsgivarna på ett antal avtalsområden vidhåller långtgående krav på försämringar av gällande avtal”.

Dessa förslag ska inte finnas med i förhandlingarna, anser industrifacken.