Karin Olsson, som också är biträdande chefredaktör, blir i stället ansvarig för ”det fördjupande berättandet, och chef för avdelningscheferna för ekonomi, hälsa, krim, gräv, nöje, politik och samhälle samt kultur och debatt.

Detta har legat under ansvarsområdet för redaktionschefen Magnus Alselind. Han ska framöver även ansvara för breaking news med fokus på det dagliga nyhetsarbetet. De facto ska han leda Expressens nyhetschefer.

En ny roll som utgivarredaktör införs. Jobbet går till Sanna Gustavsson, tidigare chef för medicin och hälsa. Rollen ska ”säkra genomarbetade underlag för beslut och sprida kunskap på redaktionen om utgivarbeslut”.

Kai-Anders Nilsson får sin roll som chef för ekonomi- och hälsaredaktionen permanentad.

Mattias Lundell får sin roll som chef för krimavdelningen permanentad.

I morgon, fredag, ska Expressen berätta om sin nya kulturchef.