Dagens Opinion har gått igenom 99 motioner som den nya arbetsmarknadsministern skrivit sedan hon blev riksdagsledamot för Moderaterna 2006.
 
Flest motioner, 17 stycken, hamnade hos Konstitutionsutskottet. Elisabeth Svantesson värnade som ledamot om yttrandefriheten för att på det sättet försvara religionsfriheten. Utbildningsutskottet har fått 14 motioner från den färska arbetsmarknadsministern, medan 12 gick till vardera näringsutskottet och socialförsäkringsutskottet.
 
Elisabeth Svantesson verkade för att religionsfriheten skulle bli en integrerad del av den svenska utrikespolitiken. Folkgruppen Uigurernas situation ligger henne varmt om hjärtat. Hon har motionerat om deras utsatta läge årligen.
 
I övrigt har hon slagits för entreprenörskap, ökade hushållsnäratjänster och för läkarutbildning i hemstaden Örebro. Hedersvåld och invandring har hon också motionerat flitigt om.
 
När det gäller religion motionerade Elisabeth Svantesson om att partierna ska hålla sig borta från kyrkan och hon har hävdat att politiseringen av kyrkan ökat sedan staten och kyrkan skiljdes åt.
 
”Riksdagen bör därför tydligt deklarera en viljeinriktning – att skilja Svenska kyrkan från partipolitiken. Detta bör ges regeringen tillkänna.” skriver hon i oktober 2010 efter Alliansens seger.
 
Elisabeth Svantesson är varm kärnkraftsanhängare och har motionerat flera gånger om kärnkraftens betydelse.
 
”I den långsiktiga strategin för att åstadkomma en trygg och stabil energiförsörjning måste därför utbyggnad av den koldioxidneutrala kärnkraften ses som en viktig del. Detta bör ges regeringen till känna.”
 
Arbetsmarknadsministern har också motionerat tillsammans med Mikael Oscarsson (kd) om att gravida missbrukare borde tvångsvårdas.
 
”Dagens lagstiftning, där kvinnan enligt kriterierna behöver riskera sin egen hälsa, för att kunna få tvångsvård, räcker inte till. Sjukvårdspersonal behöver ha utökade möjligheter för att kunna bistå gravida missbrukare och deras ofödda barn genom möjligheten till tvångsvård för gravida missbrukare.”
 
Elisabeth Svantesson motionerade också för att stoppa sjukpenning i samband med plastkirurgi. Hon skriver:
 
”Årligen utförs cirka 25 000 plastikkirurgiska ingrepp i Sverige. Både inom den offentliga och den privata vården handlar det framförallt om buk- och bröstplastikkirurgi. Så som sjuklönelagen ser ut idag skall arbetsgivaren betala ut sjuklön vid en skönhetsoperation på precis samma grunder som annan sjukdom, oavsett orsak till ingreppet.”
 
Därför borde sjuklönelagen ses över, hävdade Elisabeth Svantesson:
 
”Det är inte rimligt att arbetsgivare skall stå för ersättning till den som av personligt estetiska skäl genomgår en operation och därefter blir arbetsoförmögen under en tid. Ersättning bör endast omfatta så kallade rekonstruktiv kirurgi orsakad av medfödda deformiteter, utvecklingsrubbningar, trauma, infektion eller sjukdom.”
 
här hamnade Elisabet Svantessons motioner
Konstitutionsutskottet 17
Utbildningsutskottet 14
Näringsutskottet 12
Socialförsäkringsutskottet 12
Skatteutskottet 9
Utrikesutskottet 8
Socialutskottet 7
Kulturutskottet 5
Arbetsutskottet 4
Civilutskottet 4
Finansutskottet 3
Miljö-och jordbruksutskottet 3
Justitieutskottet 2
Trafikutskottet 1
Försvarsutskottet 1
 
Tonchi Percan