Eon investerar totalt 60 miljarder kronor perioden 2006-2013. Av detta lägger Eon 14 miljarder kronor på kärnkraftsverken i Oskarshamn. Fortum planerar att investera 25 miljarder kronor fram till 2030. Vattenfall tänker investera 50 miljarder kronor fram till 2030. Håller Eons investeringstempo i sig kommer den svenska reaktorerna att rustas upp för upp 100 miljarder kronor.
Detta är en direkt konsekvens av att propositionen Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte klubbades igenom i juni 2010 och att alliansen fick sitta kvar vid makten. Annars hade propositionen som gör det möjligt att ersätta äldre reaktorer med nya, sannolikt rivits upp av de rödgröna. Men energibolagen är för osäkra på det politiska läget för ens ansöka om tillstånd att bygga nya reaktorer. Inget av de tre kärnkraftsägarna i Sverige tror att något projekt kommer igång under mandatperioden.
– Det är inte jättetroligt att vi kommer att titta på nya reaktorer under mandatperioden och vi är inte med något projekt nu. Vi fick behålla regeringen, men har ingen bred uppgörelse om energipolitiken och det påverkar investeringsbesluten, säger Göran Hult, ansvarig för kärnkraftsfrågor, Fortum Sverige.
Vatttenfall anser att det är ”väldigt viktigt med stabila förutsättningar” och att något nybyggt kärnkraftverk på svensk mark inte är aktuellt på 20-30 år. Torbjörn Wahlborg, Nordenchef på Vattenfall, anser elbehovet på lång sikt täcks av kärnkraftverken som finns i dag samt övriga energikällor. Han noterar också att det byggs avancerade kärnkraftverk i Finland.
– Och det finns en nordisk elbörs.
Också Eons nordiska koncernchef, Jonas Abrahamsson, sneglar mot Finland snarare än Sverige vad gäller ny kärnkraft.
– Där finns en bred support för kärnkraft och en långsiktig energipolitik.