Det är Marika Baltscheffsky, marknadschef på nätapoteket Meds som kliver över till Carla. Hon har även plats i bolagets ledningsgrupp.

mer info kommer