Förlikningen ska ha träffats i fredags och enligt ett dokument som Expressen fått ta del av. I dokumentet står:

”Esbjörn Bolin och Ebba Busch har i dag som ovan träffat en överenskommelse som skall stadsfästas i dom”.

Esbjörn Bohlin ska nu överlämna köpebrevet så att Ebba Busch kan söka lagfart för fastigheten.