Två tobaksjättar har på kort tid förbjudits att annonsera och sponsra.

Den 30 juni förbjöd Patent- och marknadsdomstolen Philip Morris att marknadsföra Heat-not-burn-produkter till konsumenter i tidningsannonser.

Annonsen var utformad som en tidningsartikel och frågan var då om annonsen var tryck- och yttrandefrihetsrättsligt skyddad som en nyhetsartikel eller om rörde sig om tobaksreklam i dagstidning och förbjudet enligt lag.

Konsumentombudsmannen anser att Philip Morris artikel handlar om marknadsföring av tobak till konsumenter i en tidskrift och därmed förbjuden.
Patent- och marknadsdomstolen instämmer och dömer Philip Morris att sluta med denna typ av marknadsföring vid ett vite på 5 miljoner kronor.

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder även det japanska tobaksbolaget JTI att sponsra festivaler genom att lämna bidrag till festivalarrangören. På så vis har JTI erhållit ensamrätt att marknadsföra och sälja sina tobaksvaror under festivalerna.

Patent- och marknadsdomstolen finner att JTI har handlat i strid med sponsringsförbudet i lagen om tobak.  Domstolen dömer JTI att upphöra med  denna typ av sponsring vid ett vite på 3 miljoner kronor.