Elva ordinarie och sex suppleanter i Socialdemokraternas valberedning ska nu vaska fram en ny partiledare efter Stefan Löfven, som slutar i november. Här är namnen.

Valberedningen har börjat sitt arbete och kommer de närmaste dagarna sannolikt att sondera bland de olika huvuddelarna i partiets höger- och vänster-falanger.

här är personerna som ska göra jobbet i Socialdemokraternas valberedning
Elvy Söderström, Västernorrland, sammankallande
Andreas Svahn, Örebro län
Carina Ohlsson, Skaraborg
Kalle Sandström, Blekinge
Agneta Gille, Uppsala län
Anders Karlsson, Skåne
Ann-Marie Johansson, Jämtlands län
Jörgen Hellman, Fyrbodal
Katarina Berggren, Stockholms län
Leif Pettersson, Norrbotten
Dag Larsson, Stockholm


suppleanter
Conny Kristensen Grahnström, Gotland
Mathias Tegnér, Stockholms län
Caroline Helmersson-Olsson, Södermanland
Thomas Riste, Värmland
Mirja Räihä, Stockholm
Johan Andersson, Östergötland