Idag är det premiär för ett pressmeddelande med trion V, M och KD som avsändare. Meddelandet berättar om ett gemensamt förslag på nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandringen som ska läggas fram vid torsdagens sammanträde i Socialförsäkringsutskottet.

Går de tre partiernas initiativ igenom ska utredaren:

* lämnar författningsförslag så att kompetensutvisningarna ska upphöra.

* lämnar förslag på att arbetsgivaren åläggs en skyldighet att bifoga anställningskontrakt vid sin ansökan till Migrationsverket.

* lämnar förslag på att skärpta straff för arbetsgivare som utnyttjar systemet med arbetskraftsinvandring.

* överväga för- och nackdelar med att införa ett nytt brott, ”förslagsvis arbetskraftsmissbruk”, ett brott där arbetstagaren ska ses som brottsoffer och därmed ha rätt till skadestånd.

Dessa förslag ska utredaren redovisa senast den 31 december 2020.

De tre rödblåa partierna är också överens om att Migrationsverket ska ges direktåtkomst till andra myndigheters databaser.