Ministrarna som utsetts till gruppledarna kan börja arbeta först efter att Ulf Kristersson har fått en ny regering på plats. Utskotten där S sannolikt får ordförandeposten är kursiva.

arbetsmarknadsutskottet
Teresa Carvalho

civilutskottet
Jennie Nilsson

finansutskottet
Mikael Damberg

försvarsutskottet
Peter Hultqvist

justitieutskottet
Ardalan Shekarabi

konstitutionsutskottet
Ida Karkiainen

kulturutskottet
Lawen Redar

miljö- och jordbruksutskottet
Anna-Caren Sätherberg

näringsutskottet
Fredrik Olovsson

skatteutskottet
Niklas Karlsson

socialförsäkringsutskottet
Anders Ygeman

socialutskottet
Fredrik Lundh Sammeli

trafikutskottet
Gunilla Svantorp

utbildningsutskottet
Åsa Westlund

utrikesutskottet
Morgan Johansson,

EU-nämnden
Matilda Ernkrans

 

Nordiska rådet
Heléne Björklund

 

Europarådet
Mattias Jonsson