Anledningen är att antalet ledamöter i Europaparlamentet utökas enligt Lissabonfördraget.

För Sveriges del innebär beslutet att Amelia Andersdotter (pp) och Jens Nilsson (s) kan tillträda som ledamöter av Europaparlamentet när alla EU-länder har godkänt överenskommelsen.

Av Tonchi Percan