Som Dagens opinion tidigare berättat har en utredning som granskat myndighetsstrukturen för export- och investeringsfrämjandet kommit med förslaget att låta Exportrådet och Invest Sweden gå samman i en gemensam organisation.
 
I realiteten innebär det att Exportrådet övertar Invest Swedens uppgifter och kontor. Till skillnad från Invest Sweden är Exportrådet endast till hälften statligt, då det ägs gemensamt av staten och det svenska näringslivet.
– Den formen som man har funnit för Exportrådet är den mest lämpliga för en sammanslagning, säger utredaren Torsten Ericsson, kansliråd i Utrikesdepartementet.
 
Invest Sweden har i dag fem kontor i olika delar av världen med totalt 80 anställda, varav hälften i Sverige, hälften utomlands, där de antingen är lokalanställda eller jobbar på konsultbasis. Exportrådet har i sin tur 60 kontor och cirka 300 personer utomlands, och 170 personer i Sverige
 
Enligt utredningens förslag skulle organisationernas huvud- och utlandskontor slås samman, vilket skulle kunna innebära att besparingar görs.
 
Syftet med en sammanslagning berättar Torsten Ericsson är framför allt att öka effektiviteten och nå ut på fler marknader.
– Det är en anpassning till hur beslutsfattandet går till i företagen. Att ge sig på en exportsatsning eller att ta sig in på en ny marknad är en form av investering, som företagen ser det. Då är det rimligt att de statliga insatserna som sköter det här finns i samma organisation, säger han.
 
Torsten Ericsson säger att det även finns argument emot en sammanslagning. Men han anser att skälen för är stora nog för att slå ut skälen emot och eventuella risker.
– Man ska aldrig göra sammanslagningar utan att tänka efter. Det blir alltid omvälvningar som går ut över både verksamhet och personal.

Vilket är det viktigaste argumentet emot?

– Investeringsfrämjandet arbetar delvis på en annan nivå än exportfrämjandet. Sverige är i den situationen att vi inte kan räkna med att strora företag själva väljer att etablera sig här, utan snarare överväger de andra europeiska länder som Tyskland. Vi måste själva söka upp de företagen, och de kontakterna görs på en väldigt hög nivå, det är på vd-styrelse-nivå, säger han.
– Samtidigt, om man ska hjälpa ett svenskt företag att komma in på en ny exportmarknad, då är man inne på en mycket lägre nivå, det rör sig om exempelvis inköpschefer. Det ställer olika krav på de som jobbar med det här. Invest Sweden har mer senior personal med mer branscherfarenhet än Exportrådets medarbetare.

Trots det tror Torsten Ericsson att Exportrådet skulle kunna sköta uppgifterna.

– De kanske inte kan göra jobbet lika bra överallt, men på några utvalda marknader tror jag att det skulle gå.
 
Hur tror du utredningen kommer att tas emot, går regeringen med på det?
– Det här är bara mitt förslag. Handelsminister Ewa Björling har gett en kommentar, men säger varken bu eller bä utan hon vill först höra hur andra ställer sig till det. Om det här ska genomföras måste naturligtvis hela regeringen vara eniga, men sen måste också avtalet om Exportrådet omförhandlas, vilket betyder att näringslivet också måste vara med. Därefter är det upp till riksdagen att klubba igenom förslaget.

Men tror du sammanslagningen är realistisk?

– Jag har inte pratat med parter inom regeringskansliet, riksdagen eller näringslivet Men jag har pratat med folk på vägen, och jag tycker att jag som utredare har mött en förståelse för argumenten för en sammanslagning. Det innebär inte att alla ställer sig bakom det, men ska man tolka stämningar tycker jag att det har varit relativt positivt.
 
Utredningen ska nu skickas ut på remiss.
Ardalan Samimi