Det är Esbjörn Wahlberg som går in som chef för public affairs på MTR. Närmast kommer han från ett jobb som politisk sakkunnig på Centerpartiets riksdagskansli och jobbade framförallt med trafikutskottet och näringsutskottet.  Esbjörn Wahlberg tillträder en tjänst som har varit obesatt de senaste fyra åren.

”Nu satsar vi på att stärka upp arbetet med samhällskontakter”, berättar han via mejl.

Vad ska du uträtta på nya jobbet?
”MTRs verksamhet är huvudsakligen upphandlad trafik med breda kontaktytor mot politiker på både kommunal, regional och nationell nivå. En arbetsuppgift blir att tillsammans med mina kollegor på företaget bygga relationer med dessa målgrupper, stärka förtroendet och öka kunskapen om vår roll i samhället. MTR är en lika stor tågoperatör som SJ men kännedomen om oss bland beslutsfattare är på sina håll låg. Det vill vi ändra på. MTR har 6 000 medarbetare och vi transporterar miljontals resenärer varje dag”.

Vad får du för lön?
”En bra lön”.