Centerpartiet ser det som att den enskilda företagaren hårdbeskattas, medan anonyma institutioner gynnas i rädsla för att kapitalet ska lämna landet.
 
Centerpartiet lägger därför ett förslag som ska jämna ut skillnaderna.
förslaget består av fyra punkter.
* Utökat investeraravdrag som sänker skatten för småägare i mindre företag. Det nuvarande investeringsavdraget utökas från 50 procent av 1,3 mijoner investerade kronor till 75 procent av 2 miljoner investerade.
* Lättare att ta ut lön för långsiktiga delägare. Personaloptioner ska inte beskattas förrän delägarskapet säljs. Skatten sätts efter hur långsiktiga optionerna är.
* Förenklade 3:12-regler för ägare i fåmansbolag. Dagens system kompletteras med en alternativ, enkel som gör det möjligt för delägare att ta ut lika stor utdelning till kapitalskatt som till lön till inkomstskatt.
* All kapitalbeskattning "bör ses över" och sänkas för "de mindre och långsiktiga ägarna".