Centerkvinnornas förbundsstyrelse har meddelat Centerpartiets valberedning att de nominerar Muharrem Demirok till uppdraget som partiledare.

Motivationen på Facebook lyder:

”Under de senaste veckorna har Muharrem visat en stark närvaro i sitt sätt att prata, både med människor och om vår politik. Han har en stark förankring i lokalpolitiken, som är oerhörd viktig för Centerrörelsen, och en tydlig liberal kompass. Vi anser att han har ett lyssnande perspektiv som behövs för en organisation med starka gräsrötter. Han har ett genuint och välgrundat engagemang för jämställdhetsfrågor som lyser igenom när han talar om dem”.

Centerpartiets nya partiledare välj på en extrakongress i Helsingborg 2 februari 2023.