Det är departementssekreteraren Emma Bonnevier, som kliver in på jobbet som klimatpolitisk expert på Byggföretagen. Hon har även jobbat på SKR, Sveriges Kommuner och regioner och jobbat inom EU i Bryssel.

”Sveriges klimatomställning sker här och nu på företag runt om i hela landet. Bygg- och anläggningsbranschen arbetar på många fronter för att minska sektorns koldioxidutsläpp, samtidigt som det byggs infrastruktur och bostäder som ska klara framtidens förändrade klimat. Det känns strålande att vara med på branschens resa mot ett mer hållbart samhällsbyggande”, kommenterar Emma Bonnevier via mejl.