Lotta Loosme går in som ny kommunikationschef efter Charlotte Rylme, som gåt till ett jobb som finanschef på Baseload Capital. Lotta Loosme har de senaste åren jobbat i egen regi, men även jobbat som kommunikationsansvarig på SVT, bland annat för Eurovision 2016.

Ny hr-chef är Karolina Lirón Källåker, som har en bakgrund på Finansinspektionen och Vinnova.

”Båda kommer att ha väldigt viktiga roller i arbetet med att utveckla och växa Business Swedens verksamhet”, kommenterar Business Swedens vd Jan Larsson.