Valberedningen i Stockholms arbetarekommun, som letts av Bosse Ringholm, presenterade sitt förslag till riksdagslista igår med, inte oväntat, partiordförande Stefan Löfven som toppnamn. Stefan Löfven, som saknar riksdagsplats, kan därmed förvänta sig en plats nästa år.
 
På andra plats finns partisekreterare Carin Jämtin. Även de nationella talespersonerna Anders Ygeman, Veronica Palm och Ylva Johansson har fått bra placeringar. Den sistnämnda har dock i valberedningens förslag fått flytta ett steg ner till förmån för advokaten Emanuel Öz.
 
Även riksdagsledamoten Teres Lindberg petas ner för att ge plats åt bland andra de yngre kandidaterna Lawén Redar, en 24-årig juridikstuderande och statsvetaren Sultan Kayhan, 25 år. Partiet har nämligen haft som mål att minst 25 procent av kandidaterna på valbarplats ska vara yngre än 25 år, lika många ska också ha en utomnordisk bakgrund.
 
Fler "unga förmågor" på listan är bland andra studenten Amne Ali, 23 år, och Mattias Vepsä, 33 år.
 
Elizabeth Walentin, som nyligen rekryterades av Burson-Marsteller som chef för public affairs, ställer också upp i riksdagsvalet för Socialdemokraterna och har av valberedningen placerats på plats 30.
 
För ett par veckor sedan blev även valkommittén för Socialdemokraterna i Stockholms läns förslag till riksdagslista klar.
 
Där har gruppledaren och Stefan Löfvens ställföreträdare i riksdagen, Mikael Damberg, fått topplatsen. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan återfinns på plats två respektive tre, följt av nuvarande Europaparlamentarikern Ås Westlund och riksdagsledamoten Björn von Sydow. Därefter hittar man SSU Stockholms distriktsordförande, 24-åriga Alexandra Völker.
 
Socialdemokraterna i Stockholms län beslutar om sin lista på en valkonferens den 24 november, medan Stockholms arbetarekommun spikar riksdagslistan den 9 december.