Rekryteringsbyrån Bohmans vänder till vinst efter att ha minskat kostnaderna, under sitt senaste räkenskapsår (brutet april).

Omsättningen minskade marginellt med 0,7 procent till 15,3 miljoner kronor. Bohmans minskade dock sina kostnader från 16,9 till 15,0 miljoner kronor. Bland annat minskade personalkostnaden med 15 procent till 7,0 miljoner kronor. Genom minskade kostnader kunde Bohmans minska rörelseresultatet från en förlust på -1,0 miljoner till en vinst på 610 000 kronor.
Antalet snittanställda ökade från 10 till 13.