Regeringen har tillsatt kommittén som ska få politiken att gå i takt med tekniken.

Kommittén för teknologisk innovation och etik, ska under tre år ”skapa förutsättningar för teknikutveckling som bidrar till att Sverige utvecklas hållbart och konkurrenskraftigt, och stärker en positiv global utveckling.”

Kommittén rapporterar till näringsminister Ibrahim Baylan (s).

Kommittén kommer att kompletteras med en referensgrupp med representanter från civilsamhället, intresseorganisationer och näringslivet.

kommittéledamöter

Jon Simonsson, ordförande

Anna Fridén, huvudsekreterare

Charlotte Brogren – teknologichef Alimak Group AB

Stefan Einhorn, professor Karolinska Institutet

Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan

Rikard Jermsten, generaldirektör Konkurrensverket

Kristina Svahn Starrsjö – justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen

Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen