I den första utredningen ska Bengt Westerberg se över SCBs statistiksystem och föreslå bland annat hur systemet kan omformas.
 
Hur går det?
– Vi har under hösten träffat alla ansvariga myndigheter och lyssnat på hur de tycker att systemet fungerar. Den här veckan har vi ett möte med en expertgrupp knuten till utredningen, där vi ska redovisa våra intryck från alla tidigare möten och höra deras synpunkter, säger Bengt Westerberg.
 
Han tillägger:
– Det ingår också i uppdraget en hel del önskemål att vi ska se över olika lagar, vi håller på med det arbetet också.
 
Vad händer sedan?
– Det kan jag inte svara på. Vi vet inte ens vad vi kommer fram till. Jag lägger fram en offentlig utredning om ett år, sedan kommer regeringen rimligen att skicka det på remiss. Sedan får man se vad som händer.
 
Bengt Westerberg leder också en utredning om främlingsfientlighet, som ska ”sammanställa den kunskap som finns inom främlingsfientliga och intoleranta attityder, undersöka varför de uppstår och föreslå vilka åtgärder som bör vidtas”.
 
Du håller samtidigt på med en utredning om främlingsfientlighet?
– Ja, den går också bra. Den är av en liten annan karaktär. Jag har ägnat hösten åt att träffa ganska mycket forskare och företrädare för olika intresseorganisationer och diskuterat deras syn. Med forskarna har vi pratat om vad man vet om främlingsfientlighet, hur det uppstår och så vidare. Vi har samlat in en massa information, och nästa vecka har vi ett möte där vi ska gå igenom intrycken så här långt. Det här ska vara klart i oktober nästa år.
 
Hinner du med?
– Två dagar i veckan jobbar jag med varje utredning. Sedan har jag sekreterare också.
 
Ardalan Samimi