Omsättningen föll med 1,1 procent till 1 005 miljoner kronor. Byråintäkten föll med 2,9 procent till 724 miljoner kronor.
Rörelseresultatet vände från en vinst på 10 miljoner till en förlust på -26 miljoner kronor.
Då ska resultatet ha belastats av engångskostnader på 22 miljoner kronor.