Det visar Dagens Opinions intervjuer med tio av 68 områdeschefer på Arbetsförmedlingen.
Hälften av de anonymt intervjuade cheferna anser att bemanningsföretagen påverkar den lokala arbetsmarknaden mycket.
Även om fackförbunden är kritiska till bemanningsföretagen för att de sätter lagarna om anställningstrygghet ur spel, så går de hem i arbetsförmedlingsstugorna.
– Det är jättepositivt. Vi har bestämt att vi ska ha en träff med dem och se hur de kan bli ännu vassare. De är mer modiga och vågar anställa personer som inte har 100 procent rätt kompetens, säger en av områdescheferna.

Så här tycker några av områdescheferna i Dagens Opinions enkät:
– Bemanningsföretagen är en arbetsgivare som vem som helst och de har reglerats väldigt mycket.
– Många gånger är bemanningsföretagen en inkörsport för en arbetstagarna. Nackdelen för de sökande är att det blir en otryggare arbetsmarknad och det kan bli svårare att få lån.
– Om ett företag använder ett bemanningsföretag för att söka folk har vi inget emot det. Vi vill att människorna ska ha jobb..
– Nu köper vi upp tjänster av bemanningsföretagen, så har det inte varit förut. Jag ser positivt på dem. För vår del spelar det ingen roll vem som hjälper kunderna till arbete.
– Om man skulle se dem som en konkurrent är det i den lilla del som bemanningsbranschen jobbar med rekrytering. De har bara några procent av den marknaden. Men företag som köper dyra rekryteringsföretagstjänster har redan betalat till Arbetsförmedlingen via skattsedeln så jag tycker att de borde försöka börja hos oss.
– Bemanningsföretagen sitter i våra lokaler och rekryterar folk. Men jag tror att deras roll när det gäller att förmedla arbete är överskattad. De är inte så stora som man tror. Och de behöver aldrig ta ett uppdrag som de inte kan lösa.