Den förra socialministern Annika Strandhäll (s) är på väg till en ny tung position inom Socialdemokraterna.

I oktober 2019 avgick Annika Strandhäll som socialminister efter att hennes sambo hastigt avlidit. Sedan dess har hon varit S-ledamot i riksdagen. Dock har hon varit engagerad i partiet, inte minst på sociala medier. Nu är hon på väg att ta en åtråvärd plats i Socialdemokraternas innersta maktrum, det verkställande utskottet, VU. Vägen dit går via en roll som förbundsordförande i S-kvinnor. Och under skygd av regeringskrisen har Annika Strandhäll just blivit nominerad som efterträdare till organisationens nuvarande förbundsordförande Carina Ohlsson. Även förbundssekreteraren Susanne Andersson avgår. Nina Ünesi, från Stockholms Län, föreslås till ny förbundssekreterare av S-kvinnors valberedning inför förbundskongressen i Borlänge den 1–3 oktober 2021.

”Annika Strandhäll och Nina Ünesi kompletterar varandra. Annika Strandhäll har visat mod och närvaro, hon har erfarenhet att leda stora förbund och har visat sitt systerskap genom att föra ut S-kvinnors budskap och synliggöra reformer som S-kvinnor drivit fram. Nina Ünesi har lång erfarenhet av förbundsstyrelsens arbete och har visat ett engagemang och hur hon utifrån sin breda erfarenhet inom S-kvinnor vill arbeta med organisations- och medlemsutveckling”, kommenterar valberedningens sammankallande Chatarina Holmberg.

här är valberedningens hela förslag till ny förbundsstyrelse för S-kvinnor

förbundsordförande Annika Strandhäll, Stockholm Stad (nyval)
förbundssekreterare Nina Ünesi, Stockholms Län (nyval)

ledamöter
Elin Gustafsson, Skåne (omval)
Susanne Dufvenberg, Västerbotten (omval)
Yvonne Karlén, Dalarna (omval)
Sofia Skönnbrink, Värmland (omval)
Janette Olsson, GOS (omval)
Malin Lauber, Kronoberg (nyval)
Vivianne Macdisi, Uppsala (nyval)
Ida Ekeroth Clausson, Skaraborg (nyval)
Emilia Töyrä, Norrbotten (nyval)